Alles van Putten
Bekijk de agenda
< maart 2023 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
9
 
 
1
2
3
4
5
10
6
7
8
9
10
11
12
11
13
14
15
16
17
18
19
12
20
21
22
23
24
25
26
13
27
28
29
30
31
 
 

Gezamenlijk veiligheidsplan voor gemeenten Ermelo, Harderwijk en Putten

Gezamenlijk veiligheidsplan voor gemeenten Ermelo, Harderwijk en Putten
Geplaatst 29 augustus 2016

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Putten hebben gezamenlijk het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2016-2019 opgesteld in samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM) en de Politie.

Het IVP is het beleidskader voor de aanpak van criminaliteit en onveiligheid in de komende jaren door deze gemeenten. Het bevat zowel de bovenlokale, gezamenlijke prioriteiten als de lokale prioriteiten van de gemeenten. Bij de bovenlokale prioriteiten werken de drie gemeenten nauw samen. Het is één plan voor deze drie gemeenten die samen het politieteam Veluwe-West vormen. Dit plan volgt het IVP plan 2012-2015 op.
Samenwerking en verantwoordelijkheid
Iedereen is gebaat bij een veilige woon-, werk- en leefomgeving. Voor gemeenten is het daarom één van de belangrijkste aandachtsgebieden. De gemeente heeft de regie op de lokale veiligheid. In de uitvoering van het beleid wordt de verantwoordelijkheid gezamenlijk gedragen met veel partners zoals inwoners, ondernemers, instellingen en organisaties zoals het Openbaar Ministerie en de politie.
Gemeenten doen vooral ook een beroep op inwoners om verantwoordelijkheid te nemen door te participeren in veiligheidszorg: persoonlijk (een goed beveiligde woning heeft een lager inbraakrisico) of collectief (participeren in een buurtwhatsapp). Zomaar enkele voorbeelden uit het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Putten.
De vier bovenlokale prioriteiten
- Ernstige overlast door personen in de woonomgeving
Bij het thema Ernstige overlast door personen in de woonomgeving speelt de persoonsgerichte aanpak van ingewikkelde situaties een belangrijke rol.
- High Impact Crimes/Woninginbraak
In dit thema is de aanpak vooral gericht op het voorkomen van inbraken onder meer voorlichting aan bewoners, het stimuleren van vormen van buurtgerichte preventie, samenwerking met corporaties. Maar ook zorgen voor een goede persoonsgerichte
2 van 2
aanpak van daders. Politie en Openbaar Ministerie zetten met prioriteit in op de
opsporing en vervolging van daders van woninginbraak.
- Maatschappelijke ondermijning/hennepaanpak
Bij dit thema staat de regionale samenwerking voorop voor een effectieve aanpak van
hennepteelt en het voorkomen van vermenging van de criminele activiteiten in de
maatschappij. Het regionale hennepconvenant vormt daarbij een belangrijke onderdeel
in de aanpak. Partners zijn onder meer politie, Openbaar Ministerie, RIEC en
woningcorporaties. Daarnaast kunnen de gemeenten aanvullende maatregelen inzetten
door bijvoorbeeld vooraf na te gaan of bouwplannen niet uitgevoerd worden met
criminele gelden (BIBOB-procedure) of het tijdelijk sluiten van een pand waar een
hennepkwekerij gevonden is (Damoclesbeleid).
- Leefbare en veilige vakantieparken
De gemeenten richten zich hierbij op het voorkomen en terugdringen van
overlastsituaties specifiek op de vakantieparken met name door handhaving. Daarnaast
ligt het accent op het aantrekkelijk maken van de vakantieparken en het vergroten van
de recreatieve functie.
Prioriteiten gemeente Ermelo
- Geweld (mishandeling en bedreiging)
- Vernieling / vandalisme
- Verkeersveiligheid
Besluitvorming
Het integraal veiligheidsplan wordt aangeboden aan de commissie Bestuur en Middelen
en wordt daarna door de gemeenteraad vastgesteld.

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Schildersbedrijf Putten Van Losenoord
Fit in 30 minuten per week Fitention Drielanden
ZIEN bij Wouter & Inge Optiek en Optometrie
Rijopleiding Putten Van Buuren Opleidingen
Nivoos Fashion Beauty Putten
Communicatie Harderwijk EMC Solutions